Τα περισσότερα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας είναι ενταγμένα στο Ευρωπαϊκό σύστημα ECTS, ένα σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων που διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών σε διάφορες χώρες και εξασφαλίζει ότι οι διαφορές μεταξύ διάφορων εθνικών συστημάτων δεν θα οδηγήσουν σε προβλήματα αναγνώρισης σπουδών.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την μεταγραφή σας σε άλλο Πανεπιστήμιο που μπορεί να προκύψει για οποιοδήποτε λόγο, αλλαγή αντικειμένου σπουδών, αλλαγή γλώσσας, πόλης ή χώρας.