Για τις περισσότερες σχολές απαιτούνται εισαγωγικά τέστ που πραγματοποιούνται, αναλόγως τη σχολή, από τον Αύγουστο έως το Σεπτέμβριο.

Τα περισσότερα τέστ γίνονται με το σύστημα multi – choice, σε δύο ή τρία μαθήματα ανάλογα με το τμήμα π.χ. Αγγλικά – Βιολογία – Χημεία για τις Ιατρικές σχολές.