Σχολές  Ιατρικής  με Αγγλόφωνα και Βουλγαρόφωνα τμήματα στη Βουλγαρία υπάρχουν στις εξής πόλεις: 

  • Σόφια
  • Φιλιππούπολη
  • Βάρνα  και
  • Πλέβεν

Η διάρκεια σπουδών είναι 6 χρόνια.


Ιατρική στη Σόφια – Sofia University «St. Kliment Ohridski»

Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στη Βιολογία και Χημεία
Δίδακτρα: 4.650 € ετησίως (2 δόσεις)
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριο

Ιατρική στη Σόφια – Medical University of Sofia

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριο
Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική γλώσσα
Δίδακτρα: 8.000 € ετησίως (2 δόσεις)

Ιατρική στη Φιλιππούπολη – Medical University of Plovdiv

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριο
Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική γλώσσα
Δίδακτρα: 8.000 € ετησίως ( 2 δόσεις)

Ιατρική στη Βάρνα – Medical University of Varna

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριο
Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική γλώσσα
Δίδακτρα: 8.000 € ετησίως (2 δόσεις)

Ιατρική στο Πλέβεν – Medical University of Pleven

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριο
Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στη Βιολογία και Χημεία
Δίδακτρα: 7.000 € ετησίως (2 δόσεις)