Σχολές  Κτηνιατρικής με Αγγλόφωνα και Βουλγαρόφωνα τμήματα στη Βουλγαρία υπάρχουν στις εξής πόλεις:

  • Σόφια
  • Στάρα Ζαγόρα

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 χρόνια (και ένα εξάμηνο για την πρακτική άσκηση)


Κτηνιατρική στη Σόφια

Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική γλώσσα
Δίδακτρα: 4.500 € ετησίως (2 δόσεις)
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριο

Κτηνιατρική στη Στάρα Ζαγόρα

Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική γλώσσα
Δίδακτρα: 4.000 € ετησίως (2 δόσεις)
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριο