Μια σχολή  Φαρμακευτικής με Αγγλόφωνα και Βουλγαρόφωνα τμήματα υπάρχει στη Βουλγαρία, στη Σόφια:

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 χρόνια.


Φαρμακευτική στη Σόφια – Medical University of Sofia

Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική γλώσσα
Δίδακτρα: 8.000 € ετησίως (2 δόσεις)
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριο