Μια σχολή  Φυσικοθεραπείας με Βουλγαρόφωνο τμήμα υπάρχει στη Βουλγαρία, στη Σόφια:

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 χρόνια.


Φαρμακευτική στη Σόφια – Medical University of Sofia

Τρόπος Εισαγωγής: Προπαρασκευαστικό έτος
Δίδακτρα: 3.200 € ετησίως (2 δόσεις)
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριο